امکانات حرفه ای و منحصر به فرد

ic_idea.png

ارسال هوشمند زماندار​

ic_idea.png

ماژول ارسال پیامک سر رسید ​

ic_idea.png

ماژول منشی پیامک ​

ic_idea.png

ماژول ارسال از موبایل​

ic_idea.png

ماژول مسابقه گزینه ای ​

ic_idea.png

ماژول نظر سنجی​

ic_idea.png

ماژول قرعه کشی​

ic_idea.png

ماژول ارسال هوشمند​

ic_idea.png

ماژول یادآور زمان دار​

ic_idea.png

ماژول ارسال متناظر​

ic_idea.png

ماژول ارسال متناظر زماندار​

ic_idea.png

ماژول ارسال تکی و گروهی​

قیمت

پلن ها

Diamond
https://mobi-tel.ca/wp-content/uploads/2020/12/1-1.png
$40پکیج ماهیانه
 • پنل مدیریت قدرتمند
 • شارژ رایگان
 • خط اختصاصی
 • پشتیبانی 24 ساعته
Gold
https://mobi-tel.ca/wp-content/uploads/2020/12/0002.png
$30پکیج ماهیانه
 • پنل مدیریت قدرتمند
 • شارژ رایگان
 • خط اختصاصی
 • پشتیبانی 24 ساعته
Silver
https://mobi-tel.ca/wp-content/uploads/2020/12/1-1.png
$20پکیج ماهیانه
 • پنل مدیریت قدرتمند
 • شارژ رایگان
 • خط اختصاصی
 • پشتیبانی 24 ساعته
Basic
https://mobi-tel.ca/wp-content/uploads/2020/12/0002.png
$10پکیج ماهیانه
 • پنل مدیریت قدرتمند
 • شارژ رایگان
 • خط اختصاصی
 • پشتیبانی 24 ساعته