تدوین و نوشتن محتوا و مقاله در خصوص بیزینس شما و انتشار در وبلاگ های مرتبط با کسب و کار در کانادا و آمریکا