تماس با ما

ارتباط با بخش های مختلف موبیتل

شماره تماس : 6474966007

فروش

ext : 101

sales@mobi-tel.ca

پشتیبانی

ext : 105

support@mobi-tel.ca

مالی

ext : 104

billings@mobi-tel.ca

امور مشتریان

sales@mobi-tel.ca

ext : 106

تیکتینگ

چت

اطلاع از آخرین آفرها و مقالات

خبرنامه