اینفلوئنسر به افرادی گفته می‌شود که در شبکه های اجتماعی شناخته شده و تأثیرگذار هستند.